About

พรรคเพื่อใครธิปัตย์ (อักษรย่อ: พคธ. อังกฤษ: Pheu Krai Tipat Party – PKT) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมี นาย บัง ขายถั่ว เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และนายโอฬาร ตราลูกโลก เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก คณะกรรมการบริหารพรรคชุดล่าสุดมีนายเทพ แอบดำ เป็นหัวหน้าพรรค นายอภิมหาสิทธิ์ เน้นหล่อ เป็นเลขาธิการพรรค และ นายพร้อมรึยัง เด็จพี่ เป็นโฆษกพรรค

สำนักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ที่ ศาลา4 วัดลิงถือยาหม่อง ซอยอลังการ ถนนพระรามที่ 99 แขวงนู้น เขตบางสามานย์ กรุงเทพมหานคร (ย้ายมาจากใต้ทางด่วน ถนนพระรามที่ 32686 แขวงบางคองวย เขตบางคอจ่วย กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานสาขาพรรคแห่งแรก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นสาขาพรรคพลังประชานิยเดิม

อื่น ๆ
นโยบายพรรค เพื่อใคร…เพื่ออนาคตครอบครัวใคร (พ.ศ. 2553)
สร้างหนี้ประเทศ ล้างรายได้ประชาชน เอาความทุกข์ที่เคยได้รับคืนมา…เพื่อใคร
(พ.ศ. 2552)
นำอดีตมาเป็นสตางค์ ทำปัจจุบันให้เกิดสตางค์ วางทางแห่งอนาคตที่สดใสและมั่งคั่ง เพื่อทุกคนในครอบครัว
(พ.ศ. 2551)
ทรัพย์สมบัติของปวงชนชาวไทย คือทรัพย์สมบัติของพรรคเพื่อใครธิปัตย์
(พ.ศ. 2550)
Advertisements